ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γυμνασίου, Λυκείου, ΕΠΑΛ: 1 - 7 Σεπτεμβρίου.